SGW Neemt Afscheid Van 4 Bestuursleden

Wassenaar – Deze week nam de Stichting Gehandicapten Wassenaar afscheid van vier bestuursleden. Secretaris Marjolein Roorda van Eijsinga en algemeen bestuurslid Maas van der Feen hadden hun maximale termijn van 8 jaar er op zitten en moesten volgens de statuten aftreden.

José van Emmerik en Rita van Geffen maakten pas sinds 2015 deel uit van het bestuur, maar zij bedankten voor een langere zitting in bestuur vanwege veel tijd kostende nieuwe uitdagingen. Omdat voorzitter Pim van de Locht al eerder dit jaar was teruggetreden in verband met zijn verhuizing naar Hazerswoude, werden de vertrekkenden uitgeluid door penningmeester Herman de Bruijn, die allen prees vanwege hun inzet voor de gehandicapte medemensen. In aanwezigheid van de oud-bestuursleden Hans Hupkes, Paul Geerling en Hanna Gazmararian, ontvingen zij een boekenbon of VVV-bon.

In de opvolging van de afgetreden bestuursleden is nog niet geheel voorzien. Zo wordt nog gezocht naar een Wassenaarder die het voorzitterschap op zich wil nemen en een bestuurslid met een (para)medische achtergrond.

Naast het afscheid sprak de vergadering vooral over het maar niet willen lukken van het lokaal en regionaal organiseren van aangepast (rolstoel)vervoer. Geconcludeerd werd dat er na zes jaar strijd nog steeds niets beter is geregeld dan de weinig succesvolle Regiotaxi. Alle hoop is nu weer gevestigd op een door de vervoersregio ingestelde projectgroep. Besloten werd opnieuw bij de gemeente aan te dringen op een actieve inbreng gericht op het realiseren van vervoer op maat voor alle Wassenaarse gehandicapten die niet van het reguliere openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Wisselprijs Toegankelijkheid 2016 “Aan tafel”

Van 3-8- oktober werd de landelijke ‘Week van de Toegankelijkheid’ gehouden.
Tijdens deze week waren in verschillende gemeenten activiteiten om aandacht te vragen voor een verbetering van de toegankelijkheid, zodat ook mensen met een beperking gewoon mee kunnen doen.
Het thema was dit jaar ‘Aan tafel’.

Bestuursleden van de SGW (Stichting Gehandicapten Wassenaar) hebben de vele Wassenaarse terrassen bekeken en beoordeeld. Daarbij is onder andere gekeken naar de toegankelijkheid van het terras, de bereikbaarheid van de wc met rolstoel of rollator, de aanwezigheid en bereikbaarheid van een gehandicaptentoilet en de hulpvaardigheid van de medewerkers.

8 oktober heeft de secretaris van de SGW, Marjolein Roorda van Eijsinga, de toegankelijkheidswisselprijs uitgereikt aan de heer J. Luiten van Van der Valk hotel Den Haag-Wassenaar, oftewel ‘De Bijhorst’.

Het terras bij De Bijhorst bleek het meest toegankelijk te zijn. En hoewel ook daar nog verbeteringen mogelijk zijn, heeft de SGW ervaren dat adviezen die worden gegeven vaak ook worden opgevolgd, zoals bijvoorbeeld het op ons verzoek aanbrengen van een elektrische deuropener aan het einde van de hellingbaan bij de entree.

De wisselprijs is een keramiekbord dat Mieke van den Berg (oud bestuurslid van Wamiva) in Leiden heeft laten maken door mensen met een verstandelijke beperking.

toegankelijkheid

Foto: Anton Overklift.

Ga naar de inhoud