Ondersteuning Overheid – Gemeente

Wet- en regelgeving

Er zijn veel verschillende wetten waar mensen met een verstandelijke beperking mee te maken kunnen krijgen. We zetten hier de meest belangrijke wetten voor u op een rij. Op achterliggende pagina’s kunt u meer lezen over wat deze wetten specifiek voor u of uw verwant met een beperking kunnen betekenen.

ZVW.  De zorgverzekeringswet regelt alles op het gebied van medische zorg, verpleegkundige (wijk)zorg, psychiatrische behandeling, revalidatiezorg. Het gaat hierbij vooral om de zogenaamde curatieve en relatief kortdurende zorg.

WLZ. De Wet Langdurige Zorg is voor mensen met een dermate ernstige beperking dat ze levenslang en levensbreed zorg en ondersteuning nodig hebben en waarbij de zorg 24 per dag in de directe omgeving geboden kan worden.

WMO  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning regelt de zorg voor mensen die niet in aanmerking komen voor zorg in het kader van de de WLZ, maar wel als gevolg van een langdurige beperking of aandoening ondersteuning nodig hebben omdat ze anders onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen of kunnen participeren in de samenleving.

Jeugdwet. Deze wet regelt alle zorg die kinderen nodig kunnen hebben, met uitzondering van de zorg in het kader van de ZVW en de WLZ .

Participatiewet. Deze wet regelt de belangrijkste zaken op het gebied van inkomen en werk voor mensen met eeen arbeidsbeperking.

WMCZ . De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen bieden het wettelijk kader voor het functioneren van cliëntenraden  in de zorg.

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijke gehandicapte cliënten regelt de manier waarop onvrijwillige zorg geregeld moet worden.

Passend Onderwijs. Dit betreft een groot aantal wijzigingen in diverse onderwijswetten die het beter mogelijk moeten maken dat ieder kind die extra begeleiding nodig heeft in het onderwijs dit ook kan krijgen.

 

Websites voor mensen met een beperking.

 

www.rijksoverheid.nl algemene informatie

 

www.iederin.nl netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

 

www.pgb.nl informatie over persoonsgebonden budget

 

www.mantelzorg.nl informatie ten behoeve van mantelzorgers

 

www.vgn.nl vereniging gehandicaptenzorg nederland

 

www.klik.org (kenniscentrum voor de verstandelijk gehandicaptenzorg)

Toegankelijkheid website

Om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedere bezoeker hebben we een extra toevoeging.

Rechtsboven zit een menu waar de website zelf aan te passen is onder andere qua formaat van de tekst en de kleur van de website.

Hier kan je komen door op het toegankelijkheids- logo rechtsboven te klikken.

Ga naar de inhoud