De Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) is een platform voor mensen met een beperking. Gelijkwaardig meedoen in de maatschappij, dat willen ook mensen met een beperking. Ongeveer één op de tien Nederlanders heeft een matige of ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking en kan hierdoor niet vanzelfsprekend meedoen in de maatschappij. Bewegen en sporten in de openbare ruimte draagt bij aan goede fysieke en mentale gezondheid, voorkomen en bestrijden van overgewicht. SGW heeft alle speelplekken in Wassenaar onderzocht en in kaart gebracht. Helaas is het in Wassenaar zo dat er van alle 55 openbare speelplekken er niet één voldoet aan alle criteria van toegankelijkheid en bespeelbaarheid voor mensen met een beperking. Een ondergrond van zand beperkt een bezoeker met rolstoel om bij speeltoestellen te komen. Dit geldt zowel voor het kind in een rolstoel dat niet kan meespelen als voor een (groot)ouder met rollator of in een rolstoel die zijn of haar (klein)kinderen niet kan begeleiden. Een ander voorbeeld is dat toestellen te krap zijn voor het samen met begeleider schommelen of wippen door een ouder kind met een verstandelijke beperking.

SGW heeft in nauwe samenwerking met Aannemersbedrijf G. van der Holst & Zn een plan gemaakt voor aanvulling van de speeltuin aan de Dr. Mansveltkade. De werkzaamheden voor het grondwerk worden door de firma Van der Holst om niet uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de rioolaansluiting van de te plaatsen toiletvoorziening en de verplaatsing van een speeltoestel. Door fondsenwerving is SGW in staat nieuwe speeltoestellen bij te laten plaatsen. De gemeente Wassenaar heeft actief meegewerkt en ook financieel bijgedragen aan de realisering van dit plan. Medio mei a.s. zullen er enkele speeltoestellen bijgeplaatst worden met valveilige ondergrond van rubbermulch. De speeltuin wordt uitgebreid met een speciale rolstoeldraaimolen, aangepaste wip, en andere speciale speeltoestellen. Bij de nieuwe ingang, aan de noordzijde, komen picknicktafels geschikt voor rolstoelen. Het hekwerk wordt hiervoor aangepast. In de loop van dit jaar zal er ook een rolstoeltoegankelijke zelfreinigende toiletunit worden geplaatst. Een zelfde type als bij De Wassenaarse Slag. Er zullen 2 ‘mindervaliden-parkeerplaatsen’ komen.

In verband met de werkzaamheden is de speeltuin van 13 tot 29 mei met bouwhekken afgesloten.

Op woensdag 29 mei zal om 13 uur de officiële opening plaatsvinden en om 13.45 uur start, onder begeleiding van beweegcoaches, een beweeg- en spelprogramma voor jong en oud. Mensen met een beperking krijgen speciale aandacht en hulp bij dit programma.

Dit plan kan gerealiseerd worden door financiële bijdragen van: Aannemersbedrijf G. van der Holst & Zn, Fit in Wassenaar, Fonds 1818, Fonds Wassenaar, De Stille Kracht, Univé-buurtfonds, Rabo Impactfonds en door SGW. SGW is alle fondsen en sponsoren zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan dit grote project.

Vanaf woensdag 29 mei heeft Wassenaar een inclusieve speeltuin waar iedereen welkom is. Kom het met ons vieren vanaf 13.00 uur.

Ga naar de inhoud