Skip to content

Actueel

Stichting Gehandicapten Wassenaar geeft mensen met een beperking een stem

Artikel De Wassenaarse Krant 24 juni 2020

Nieuwe voorzitter Ida Spelt (zie foto) wil Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) een nieuwe impuls geven. Door middel van een enquête hoopt de stichting een beter beeld te krijgen van haar doelgroep en op welke manier SGW kan inspelen op de wensen en noden van de doelgroep.

SGW bestaat 41 jaar en heeft sinds januari 2020 een nieuwe voorzitter. Ida werd benaderd door haar voorganger, Jisk Heslinga. Tot haar verrassing kwam ze erachter dat ze tijdens haar werkzaamheden als huisarts in Wassenaar weinig te maken gehad heeft met mensen met een beperking. “Ik ben 40 jaar huisarts geweest en realiseerde me dat ik weinig van deze doelgroep weet. Veel van hen zijn al onder begeleiding van een gespecialiseerde arts en komen dus weinig bij een huisarts.”


Na haar aanstelling als voorzitter ondervond ze dat de stichting geen duidelijk zicht heeft op de doelgroep en mede daardoor geen goed zicht op wie ze in Wassenaar vertegenwoordigt. Om die reden heeft Ida samen met het bestuur besloten een enquête te houden. “We hebben allereerst de gemeente om informatie over de doelgroep gevraagd maar dat leverde weinig op, net als de landelijke getallen. Onze doelgroep zijn mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen.


SGW is de belangenbehartiger van mensen met een beperking in Wassenaar. Iedereen heeft recht op een prettige leefomgeving en de gemeente moet (en wil) daarin meewerken.” Om de belangen te kunnen behartigen heeft de stichting de juiste informatie en wensen van deze mensen nodig. Door een enquête op haar website te zetten wil ze alle mensen met een beperking die in Wassenaar woonachtig zijn de kans geven om hun stem te laten horen.

In de vragenlijst staan vragen als ‘Welke problemen ervaart u en wat heeft u nodig?’ en ‘Heeft u ideeën om de situatie in Wassenaar te verbeteren?’. Ida vertelt: “We willen leren kijken door de bril van mensen met een beperking.”
De stichting ziet ook dat er in de gemeente dingen goed gaan zoals de toegankelijkheid van het dorp en het parkgebied dat goed met een rolstoel begaanbaar is. Maar wel ontbreekt nog een openbaar invalidentoilet. Daarnaast wil het bestuur, dat naast Ida uit nog vier leden bestaat waarvan drie een kind met een verstandelijke beperking hebben en één zelf lichamelijk beperkt is, kijken naar mogelijke samenwerkingen met andere partijen of gemeentes. “We zijn aan het onderzoeken hoe we de stichting kunnen herinrichten en kijken dus ook naar mogelijke samenwerkingen.”

Op het strand is een mooi initiatief: daar zijn de Jutters, Tiralo en de Easy Roller van SGW te vinden bij parkeerterrein Zeelust. Dat zijn aangepaste strandrolstoelen (Jutters) en een strandlooprek (Easy Roller) met extra dikke banden die makkelijk over het strand rollen. Met de Tiralo kan zelfs de zee ingegaan worden. Zo kunnen mensen die niet mobiel zijn ook van een dagje strand genieten. Graag maakt SGW zich hard voor meerdere voorzieningen en roept daarom alle mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking op om de enquête in te vullen. Als men niet zelf in staat is om de vragenlijst in te vullen, dan kan een mantelzorger of begeleider wellicht ondersteunen. De enquête kan worden ingevuld via de website tot en met 15 augustus 2020.

Uitnodiging

Op donderdag 4 juli 2019 is het 40 jaar geleden dat de (voorganger van) de Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) werd opgericht. Dit jubileum willen we graag samen met allen die betrokken zijn of waren bij Wassenaarders met een beperking, vieren.

We hopen u om 16:00 te verwelkomen bij beachclub BAIT aan de Wassenaarse slag.

Tijdens het jubileum

  • zullen we u meenemen in de plannen van de SGW in de komende jaren
  • heeft u ruime gelegenheid om bij te praten met betrokkenen door de jaren heen bij de SGW
  • serveren we een lekker drankje met een kleine versnapering
  • speelt er een live bandje
  • dopen de vertegenwoordigers van onze sponsoren stichting de Kracht van Wassenaar en stichting Ooms de nieuwe Tiralo
  • verlenen de lifeguards van de WRB ondersteuning bij het uitproberen van de hulpmiddelen voor op het strand en in de zee

We kijken ernaar uit u allen te ontmoeten om dit jubileum samen te vieren.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Stichting Gehandicapten Wassenaar
Jisk Heslinga, Gerrit Bonke, Nico van Dam, Vincent Burgwal, Yvonne Kubbinga

Stichting Gehandicapten Wassenaar viert 40-jarig jubileum met doop nieuwe Tiralo

Op donderdag 4 juli 2019 is het 40 jaar geleden dat de (voorganger van) de Stichting
Gehandicapten Wassenaar (SGW) werd opgericht. Samen met anderen heeft de SGW er
voor gezorgd dat de mogelijkheden van recreatie voor mensen met een beperking aan het
Wassenaarse strand sterk zijn verbeterd. Bij Parkeerterrein Zeelust aan de Wassenaarse Slag
zijn onze gratis voorzieningen beschikbaar waarmee men makkelijk het strand op kan en
zelfs in zee kan drijven. Ook onderzoekt de SGW de toegankelijkheid van faciliteiten in de
Wassenaarse openbare en niet-openbare ruimtes. Haar jaarlijkse Wisseltrofee voor
Toegankelijkheid werd onder andere toegekend aan de gebroeders Westgeest van
Parkeerterrein Zeelust, Restaurant Wei en het Sterrenbad. Tot slot behartigt de SGW de
belangen van Wassenaarders met een beperking, zowel lichamelijk als verstandelijk.
Het jubileum viert de SGW samen met allen die betrokken zijn of waren bij Wassenaarders
met een beperking. De receptie vindt bewust plaats bij Beach club BAIT aan de Wassenaarse
Slag. BAIT won immers in 2015 onze Wisseltrofee voor de Toegankelijkheid vanwege de
beschikbaarheid van een aangepast invalidentoilet.
Tijdens de receptie stelt het huidige bestuur zich voor en worden onze doelstellingen voor
de komende jaren toegelicht. Ook zijn de strandvoorzieningen van de SGW te bewonderen,
te weten een Tiralo strandrolstoel voor in het water, drie Jutters Strandrolstoelen voor op
het strand en een Easyroller Strand rollator. Waarbij er speciale aandacht voor de nieuwe
Tiralo zal zijn, die zijn helaas versleten voorganger gaat vervangen. Dankzij genereuze giften
van de Stichting Muilwijk-Ooms en de Stichting De Stille Kracht kon deze veelgebruikte
voorziening in stand blijven.
Samen met andere kustplaatsen in Zuid-Holland biedt de SGW zo iedereen met een
beperking de mogelijkheid de genoegens van strand en zee op eigen wijze te ervaren!
 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer Jisk Heslinga (voorzitter SGW) of mevrouw
Yvonne Kubbinga (secretaris SGW). Wij zijn bereikbaar via
gehandicaptenwassenaar@gmail.com. Verder kunt u algemene informatie vinden op onze
website: www.sgwassenaar.nl

De SGW krijgt een nieuwe Tiralo van de Kracht van Wassenaar en de Stichting Muilwijk Ooms

De Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) bezit naast een drietal strandrolstoelen met de brede ballonbanden (Jutters genaamd) en een Wombat strandrollator met ballonbanden ook een “Tiralo”.
Dat is een getrokken karretje met ballonbanden, waarin de persoon met een handicap plaatsneemt. Door een helper wordt deze Tiralo (tire à l’eau) naar de zee getrokken en verder tot in het water. Drijvers zorgen ervoor dat de persoon op het water meedeint met de golven. Voor de meer sportieve gehandicapte is dit een onvergetelijke ervaring.
De Tiralo 2 wordt in Frankrijk geproduceerd door L’Ensoleillade. Dit is een stichting met een soort sociale werkplaats, waar ongeveer 80 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking werkzaam zijn.
Aan einde van het strandseizoen vorig jaar werd vastgesteld dat de drijvers van de Tiralo (destijds geschonken door de Stichting Muilwijk-Ooms) lek waren geraakt en niet meer te repareren. Om die reden is het bestuur van de SGW op zoek gegaan naar één of meer sponsors die de stichting in staat zouden kunnen stellen voor 2019 een nieuwe Tiralo aan te schaffen. Daarmee is een bedrag gemoeid van € 1.962 incl. BTW.
De SGW is verheugd te kunnen melden dat deze zoektocht is geslaagd. Het bestuur van de stichting De Kracht van Wassenaar heeft besloten voor 50% te participeren in de aanschafkosten en van de Stichting Muilwijk Ooms is een gift van € 1000 ontvangen.
Inmiddels is de nieuwe Tiralo besteld en zal de officiële ingebruikname aan het begin van het strandseizoen plaatsvinden.

Video is frans gesproken, maar de beelden zeggen genoeg

Uitreiking Toegankelijkheidsprijs 2018 (2)


Vrijdag 2 november vond de uitreiking van de Toegankelijkheidsprijs 2018 plaats op de locatie van de prijswinnaars, het Parkeerterrein
Zeelust van de gebroeders Eric en Marc Westgeest. Het bestuur van de Stichting Gehandicapten (SGW) toonde zich vereerd door de aanwezigheid
van de wethouders Lia de Ridder en Inge Zweerts de Jong en de  raadsleden Bellekom, Van Deursen, Weekhout en Van Noort.
Foto: Anton Overklift

De Wassenaarse Toegankelijkheidsprijs is een sinds 2008 bestaande wisselprijs in de vorm van een door Mieke van den Berg beschikbaar gesteld kunstwerk. Voor de bestemming wordt jaarlijks aangesloten bij de week van de Toegankelijkheid, de eerste week van oktober.
Interim-voorzitter Herman de Bruijn refereerde in zijn speech aan rondgang door het dorp op zoek naar locaties vallend binnen het brede thema ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt’. Zo zijn musea, strand, sportcomplexen, terrassen, restaurants, winkels en vrijetijdslocaties beoordeeld op toegankelijkheid.

 

Als kandidaten werden geselecteerd Boerderij Meijendel en het Dunea bezoekerscentrum De Tapuit, ook in Meijendel, de Bibliotheek, het museum Voorlinden, Beachclub Raak en de gebroeders Marc en Eric Westgeest, exploitanten van parkeerterrein Zeelust en de beheerders van de strandvoorzieningen van de SGW.
Al in 1998 verschenen de eerste twee door de Lionsclub Wassenaar geschonken Jutters (rolstoelen met ballonbanden) op het strand. Al vanaf dat moment zorgt de familie Westgeest geheel belangeloos voor het uitlenen en onderhouden van de strandvoorzieningen. Dat is inmiddels een vloot van drie Jutters, een Strandrollator en een Tiralo, die overigens lek en aan vervanging toe is.
Vanwege die 20-jarige serviceverlening vond het SGW bestuur dat dit jubileum moest worden gehonoreerd met de Toegankelijkheidsdprijs 2018, die daarna door Herman de Bruijn, samen met Mieke van den Berg (oud-bestuurslid van de Wamiva, de rechtsvoorganger van de SGW) werd overhandigd aan de winnaars.

Uitreiking Toegankelijkheidsprijs 2018


Het bestuur van de Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) kent ieder jaar een Wassenaarse Toegankelijkheidsprijs toe aan een plaatselijk bedrijf of instelling dat zich heeft onderscheiden op het geldende thema. De Week van de Toegankelijkheid stond dit jaar in het teken van toegankelijk recreëren.

Dit jaar viel de keuze voor de prijs op de gebroeders Eric en Marc Westgeest. Zij zijn exploitanten van het Parkeerterrein Zeelust aan de Wassenaarse Slag. Al tientallen jaren dragen zij geheel vrijwillig zorg voor de uitgifte en het onderhoud van de strandvoorzieningen van de SGW.

De prijs werd onder het genot van een kopje koffie en een stukje taart uitgereikt door de scheidend voorzitter van de SGW, Herman de Bruijn.

 

 

De Tiralo Is Niet Meer Zeewaardig

Wassenaar – De Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) bezit naast een drietal Jutters, strandrolstoelen met de brede ballonbanden en een Wombat strandrollator met ballonbanden ook een “Tiralo”. Dat is een getrokken karretje met ballonbanden, waarin de persoon met een handicap plaatsneemt. Door de helper wordt deze Tiralo (tire à l’eau) naar de zee getrokken en verder tot in het water. Drijvers zorgen ervoor dat de persoon op het water meedeint met de golven.

Voor de meer sportieve gehandicapte is dit een onvergetelijke ervaring.

De Tiralo 2 wordt in Frankrijk geproduceerd door L’Ensoleillade. Dit is een stichting met een soort sociale werkplaats, waar ongeveer 80 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking werkzaam zijn.

Jammer genoeg zijn de drijvers van de Tiralo dit seizoen lek geraakt en niet meer te repareren. Om die reden zoekt de SGW één of meer sponsors die de stichting in staat kunnen stellen voor 2019 een nieuwe Tiralo aan te schaffen. Daarmee is een bedrag gemoeid van € 2.250 incl. BTW. Giften kunnen worden gestort op bankrekening NL32RABO0130205877 t.n.v. Stichting SGW. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als we daarnaast nog een tweede exemplaar zouden kunnen aanschaffen .

Gebroeders Westgeest Van Parkeerterrein Zeelust Winnaars Van Toegankelijkheidprijs 2018

De Week van de Toegankelijkheid stond dit jaar in het teken van toegankelijk recreëren. Het thema was dan ook: ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt’. Bij dit zeer brede thema valt te denken aan de toegankelijkheid van de horeca, monumenten, natuurgebieden, theaters en evenementen. Mensen met beperkingen hebben helaas nog vaak te maken met belemmeringen als ze hun vrije tijd naar eigen keuze willen invullen. Het bestuur van de Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) kent ieder jaar een Wassenaarse Toegankelijkheidsprijs toe aan een plaatselijk bedrijf of instelling die zich heeft onderscheiden op het geldende thema.

Mede gelet op de prachtige zomer en nazomer waarvan we dit jaar hebben kunnen genieten viel de keuze voor de prijs op de gebroeders Eric en Marc Westgeest. Deze exploitanten van het Parkeerterrein Zeelust aan de Wassenaarse Slag zorgen al jarenlang geheel vrijwillig voor de uitgifte en het onderhoud van de strandvoorzieningen van de SGW. Het voorzieningenpakket bestaat uit drie Jutters (duwrolstoelen met grote luchtbanden), een Wombat (rollator met grote luchtbanden) en een Tiralo (trekligstoel met ballonbanden, waarmee ook te water kan worden gegaan). Alle apparaten zijn ook dit jaar weer gratis en zeer intensief gebruikt door gehandicapte strandgangers.

 

De Wassenaarse Toegankelijkheidsprijs is een wisselprijs, bestaande uit een keramiekbord dat destijds beschikbaar is gesteld door Mieke van den Berg, oud bestuurslid van de Wamiva, de voorloper van de SGW. De prijs zal op vrijdag 2 november worden uitgereikt op de locatie van de prijswinnaars bij de strandrotonde aan de Wassenaarse Slag.

 

Geschreven door Herman de Bruijn 25 oktober 2018, gepubliceerd op Wassenaarders.nl

Stichting Gehandicapten Gematigd Positief Over 2017

Wassenaar – In het Jaarverslag 2017 blikt het bestuur van de Stichting Gehandicapten gematigd positief terug op het verslagjaar. Succes werd geboekt bij de gemeenteraad met het verzoek om de overschotten in het sociale domein te oormerken voor deze doelgroep. Daardoor werd een dreigende overheveling naar de algemene middelen van € 400.000 voorkomen. De gemeente besloot tevens, mede op aandringen van de SGW een de gehele dag telefonisch bereikbaar WMO-loket in te stellen onder nummer 088-6549380.

Verheugd is de SGW ook over de realisering van de Ongehinderd App. Dit doet Ongehinderd met testteams, waarmee knelpunten over de toegankelijkheid in kaart worden gebracht en waarvoor praktische verbeteradviezen worden gegeven. In Wassenaar zijn 66 locaties door keurmeesters beoordeeld. Mensen kunnen beoordelingen toevoegen. Zij kunnen ook nieuwe locaties inbrengen en beoordelen op basis van eigen ervaringen. De SGW hoopt daar in 2018 een bijdrage aan te kunnen leveren. Daarbij wordt gedacht aan een rondgang door het dorp met de leden van de nieuwe gemeenteraad.

Betreffende de toegankelijkheid was de SGW ook blij met het krediet van € 50.000 dat door de gemeenteraad beschikbaar werd gesteld, waarmee in het Sterrenbad, in de kleedkamer voor de gehandicapte zwemmers een aantal voorzieningen kon worden aangebracht waardoor de toegankelijkheid en het gebruiksgemak enorm is verbeterd. De destijds door Mieke van den Berg beschikbare Toegankelijheids-wisselprijs 2017 werd voor dit project aan Sport Plaza uitgereikt.

Voor gehandicapten die het strand willen bezoeken beschikt de SGW over drie Jutters (strandrolstoelen) een strandrollator en een Tiralo. Dat is een strandstoel voor mensen met een beperkte mobiliteit, waarmee met behulp van een begeleider over het strand tot in het water kan worden gereden en op het water gedreven. Erkentelijkheid wordt uitgesproken naar de gebroeders Westgeest, de exploitanten van parkeerterrein Zeelust die onderdak bieden aan deze strandvoorzieningen en het beheer en onderhoud ervan gedurende het strandseizoen verzorgen.

De SGW is teleurgesteld dat er m.b.t. het speciaal vervoer nog geen tastbaar resultaat is geboekt. Uit het gevoerde overleg is gebleken dat een aantal organisaties hun bus alleen wil inzetten voor het vervoer van eigen mensen en niet van plan is de bus ruimer in te zetten.

Tenslotte betreurt de SGW in haar Jaarverslag 2017 de stroeve relatie met de Adviesraad Sociaal Domein, waarbij de hoop wordt uitgesproken dat deze in 2018 zal verbeteren. Tevens hoopt de SGW dat in 2018 het bestuur weer wordt gecompleteerd met een voorzitter.

SGW Strandvoorzieningen Zijn Gereed Voor Een Mooie Zomer

De vrijdag na Hemelvaartsdag werden de strandvoorzieningen van de Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) door de leverancier aan een keuring onderworpen.

Voor de 3 Jutters werden voor de zekerheid 2 reservewielen en banden aangeschaft. De strandrollator en de Tiralo werden so wie so geschikt bevonden voor een nieuw en hopelijk warm standseizoen. De SGW is de gebroeders Westgeest van Parkeerterrein Zeelust uiterst dankbaar voor de uitmuntende zorg die zij aan de voorzieningen besteden en het beheer en onderdak dat zij belangeloos verschaffen.

 

Hoe Kunnen Blinden En Slechtzienden Stemmen?

Tekst: Herman de Bruijn 11 maart 2018

Wassenaar – Afgelopen week hebben de stemgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. een kandidatenlijst ontvangen. In tegenstelling tot buurgemeente Den Haag, waar als pilot 8 stembureaus speciaal voor mensen met een visuele beperking worden ingericht, kent de gemeente Wassenaar deze faciliteit nog niet. De Stichting Gehandicapten Wassenaar, die onlangs de stemlokalen inspecteerde op fysieke toegankelijkheid, hoopt dat in de toekomst ook aandacht zal worden besteed aan de toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking.

In Wassenaar kunnen blinden en slechtzienden wel een kandidatenlijst in braille raadplegen. Dat kan op het Gemeentekantoor, maar als dat bezwaarlijk is kan dat document ook worden toegestuurd of bezorgd. Daartoe kan men zich wenden tot het team Verkiezingen via telefoonnummer 14070 of via het emailadres verkiezingen@wassenaar.nl.

Omdat er vanwege het kostenaspect slechts twee van dergelijke lijsten in braille beschikbaar zijn, moeten deze na raadpleging weer worden terugbezorgd.

Op de verkiezingsdag zijn deze braillelijsten op de stembureaus Gemeentekantoor en Buurtcentrum Kerkehout aanwezig. In alle stemlokalen zijn voor slechtzienden ook een in zeer groot lettertype kandidatenlijst en een loupe aanwezig.

Bij het uitbrengen van hun stem mogen blinden en slechtzienden in het stemhokje worden geholpen door een begeleider. De toegang tot de stemlokalen en de lokalen zelf zijn niet uitgerust met tactiele geleidelijnen.


SGW Toetst Stemlokalen Op Toegankelijkheid

Tekst en foto: Herman de Bruijn ook gepubliceerd op Wassenaarders.nl en in de Wassenaarse Krant.

Wassenaar – De Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) werd door de gemeente Wassenaar gevraagd de 13 stemlokalen waarin op 21 maart de leden van de gemeenteraad worden gekozen te toetsen op toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Met de door Joost van Hasselt bestuurde rolstoelbus van de Stichting De Bijbus trok vorige week een bestuurslid van de SGW en de heer Robert Jansen van het bureau Verkiezingen van de gemeente met SGW vrijwilliger Diana van Santen-de Bruijn door het dorp. In haar scootmobiel probeerde zij of het mogelijk was om vanaf de openbare weg ongehinderd bij de stembureaus binnen te komen. Eenmaal binnen werd getoetst of het stemhokje dan obstakelvrij bereikbaar is.

Zo werd allereerst gekeken naar de bereikbaarheid. Kan via de openbare weg bij het stemlokaal worden gekomen en is daar zo mogelijk een Gehandicapten Parkeerplaats. Voorts of er vanaf de rijbaan op maximaal 50 meter van de entree van het lokaal een toegankelijke oprit naar het trottoir aanwezig is. Omdat een stembureau zonder trappen bereikbaar moet zijn, werd gekeken naar hoogteverschillen en geadviseerd over toe te passen hellingbanen bij geconstateerde obstakels.

Omdat de lokalen bezocht moeten kunnen worden door rolstoelgebruikers, scootmobielers, stoklopers en rollatorgebruikers, vond ook een beoordeling plaats op de betreedbaarheid. Daarbij werd gekeken naar de vrije ruimte voor en na de toegang van de locatie, de breedte en de weerstand van de deuren en de vrije ruimte tussen de tafel van de leden van het stembureau en de stemhokjes.

In het rapport dat na de inspectie werd opgesteld werden enkele verbeteringen voorgesteld en tevens werd geadviseerd om in alle stemruimten enkele stoelen, met en zonder armleuning, te plaatsen om op te kunnen rusten.

De SGW gaat ervan uit dat de gemeente nog voldoende tijd heeft om de hier en daar nog noodzakelijke maatregelen te treffen.

 


Mensen met een beperking nog te vaak buiten samenleving

Mensen met een beperking doen nog onvoldoende mee in de Nederlandse samenleving. Dat staat in een rapport van het College voor de Rechten van de Mens, dat vandaag wordt aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gehandicapten ondervinden grote belemmeringen op gebied van arbeid, zelfstandig wonen, onderwijs en toegankelijkheid van openbare ruimten. Tien jaar geleden al beloofde Nederland in een mensenrechtenverdrag de situatie voor gehandicapten te verbeteren. Het verdrag van de Verenigde Naties trad vorig jaar officieel in werking, maar wordt nog onvoldoende nageleefd, concludeert het college nu.

In Nederland wonen minstens twee miljoen mensen met een beperking. Dat zijn bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, maar ook mensen die doof zijn of een psychische aandoening hebben. Ook mensen met dyslexie, autisme of een chronische ziekte hebben een beperking waarmee volgens het VN-verdrag rekening moet worden gehouden.

Niet de handicap veroorzaakt problemen, maar de wijze waarop onze samenleving is ingericht.
Adriana van Dooijeweert, College voor de Rechten van de Mens

Het vinden van werk is een van de grootste problemen volgens het college. Driekwart van de ondervraagde gehandicapten heeft daar naar eigen zeggen moeite mee. Zo hadden mensen met een beperking in 2015 en 2016 zeker twee keer zo vaak geen werk als mensen zonder beperking. Werkgevers vinden het volgens het college vaak gedoe om gehandicapten in dienst te nemen, omdat procedures voor extra voorzieningen vaak ingewikkeld zijn en lang duren.

“Mensen met een beperking moeten ook gewoon als arbeidskracht worden gezien”, zegt Sandra Ballij, eigenaar van een arbeidsbemiddelingsbureau voor mensen met een zintuiglijke handicap. “De werkloosheid onder doven en blinden ligt op zo’n 70 procent en dat is onnodig. Ze hebben geen andere beperking dan dat ze niet kunnen horen of zien. Ze hebben evenveel lerend vermogen als ieder ander, dus ze zouden net zo ver moeten kunnen komen.”

“Wij moeten er als samenleving voor zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij”, zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Haar college doet aanbevelingen aan de regering om voor meer inclusie te zorgen. Ook start het de bewustwordingscampagne ‘Meedoen’. Van Dooijeweert: “Niet de handicap veroorzaakt problemen, maar de wijze waarop onze samenleving is ingericht. Dit vergt aanpassingen van ons allemaal.”

Bron: Nos.nl


Tekstgrootte
Contrast aanpassen