Woonvoorzieningen in Wassenaar

WoonvisieWassenaar

In de Woonvisie Wassenaar 2021-2025 wordt het woonbeleid voor de komende vier jaar geschetst. De titel van de visie is ‘Grip op Wonen’. Hiermee wordt de basis gelegd voor een woonbeleid gericht op realisatie met meer grip op in te zetten instrumenten en een actieve monitoring. Hierdoor worden resultaten inzichtelijk voor zowel de raad als onze maatschappelijke stakeholders. Wanneer wenselijk kan het woonbeleid op basis van de monitoring bijgestuurd worden.

MIDDIN-Locatie Haven

In het gezellige centrum van Wassenaar, ligt locatie Haven aan het haventje. De achttien cliënten, mensen met een verstandelijke beperking, wonen er met veel plezier. Ze hebben allemaal een eigen appartement en hebben een actief sociaal leven. In het inpandige trefpunt kunnen ze op gezette tijden gezamenlijk koffie drinken, televisie kijken of een maaltijd nuttigen. Overdag gaan de meeste bewoners naar hun werk of dagbesteding.

 

Toegankelijkheid website

Om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedere bezoeker hebben we een extra toevoeging.

Rechtsboven zit een menu waar de website zelf aan te passen is onder andere qua formaat van de tekst en de kleur van de website.

Hier kan je komen door op het toegankelijkheids- logo rechtsboven te klikken.

Ga naar de inhoud