Toiletten

SGW zet zich in voor meer openbare, aangepaste toiletten in de gemeente Wassenaar. Anno 2021 zijn die er niet. Het streven is toch minimaal 3 openbare aangepaste, zelf reinigend toiletten. Kosten per unit zijn omstreeks € 68.000. Begroting.

De beste locaties zijn drukbezochte locaties als, centrum, Meijendel en Wassenaaseslag. Inmiddels stimuleert de gemeente het openstellen van toiletten voor publiek door winkeliers en horecazaken.

Wat is het verschil tussen een openbaar, een opengesteld en een aangepast toilet?

 • Een openbaar toilet is een toiletunit die zich bevindt in de openbare ruimte. In de meeste gevallen zijn deze toiletunits 24/7 open.
 • Een voor publiek opengesteld toilet is een toilet bij een bedrijf (bijvoorbeeld een winkel, horecazaak of supermarkt) of andere organisatie (bijvoorbeeld een bank, fysiotherapeut, verzorgingstehuis of overheidsgebouw) dat tijdens openingsuren open staat voor passanten. Soms vragen bedrijven hier een kleine vergoeding voor.
 • Een aangepast toilet is een toilet dat toegankelijk is voor mensen met een handicap, denk aan rolstoelers en blinden. Soms wordt ook de term ‘invalidentoilet’ of ‘gehandicaptentoilet’ gebruikt. Overigens is het niet-gehandicapten gewoon toegestaan deze toiletten te gebruiken, maar is het netjes om gehandicapten voor te laten gaan als er een rij staat.

 Waarom zijn er meer openbare aangepaste toiletten nodig?

 • Iedereen vier tot acht keer per dag naar het toilet moet;
 • Vrouwen vormen twee derde van het winkelend publiek en hebben vaker als (mantel)zorger een oudere of een kind bij zich, die net als vrouwen vaker naar het toilet moeten dan mannen.
 • Er in Nederland zo’n twee miljoen buikpatiënten en anderhalf miljoen blaaspatiënten zijn, Deze patiënten hebben nog sneller en vaker een toilet nodig dan anderen.
 • Vier op de tien patiënten weleens de toiletgang wordt geweigerd in een supermarkt, horeca of winkel (bron: Maag Lever Darm Stichting, onderzoek door Ecorys)
 • Eén op de vier patiënten regelmatig niet meer de deur uit durft te gaan omdat ze niet zeker zijn van de aanwezigheid van een toilet in de buurt;
 • Toiletnorm volgens Toiletalliantie is voor stads- en dorpscentra en drukke voetgangersgebieden om de 500 m een toilet en voor natuur- en recreatiegebieden om de 25 km langs fietspaden en om de 5 km langs wandelpaden.

 

Wat is volgens de Toiletalliantie het ideale toilet?

Elk toilet is er één, maar wat is dan is een droomtoilet:

 • Zelfreinigend: een machine maakt het toilet en de vloer na elke toiletgang automatisch schoon zodat het toilet altijd schoon is.
 • Toegankelijk: gemakkelijk in te rijden met een rolstoel en ruimte genoeg voor het verwisselen van een stoma.
 • Gratis: sommige buik- en blaaspatiënten zijn chronisch ziek en hebben daardoor een laag inkomen terwijl ze vaak naar het toilet moeten.
 • Schoon: hygiëne is voor veel patiënten, ouderen en kinderen cruciaal, en voor iedereen natuurlijk prettig.
 • Altijd open: iedereen moet de kans krijgen om naar het toilet te gaan na het op stap gaan (denk aan uitgaanspubliek) of bij het vroeg opstaan (denk aan krantenbezorgers, marktkooplui of bouwvakkers).
 • Met prullenbak: niet alleen nodig voor vrouwen, maar ook voor mensen die incontinentiemateriaal of een stoma willen verwisselen.
 • Een haakje naast de wasbak: om een jas op te hangen of om een katheder voor blaaspatiënten vast te maken.
 • Goed licht: niemand vindt het fijn om in het halfdonker op de wc te zitten, maar voor slechtzienden en bij het verwisselen van stoma- of incontinentiemateriaal natuurlijk erg nodig.

Samen met en Federatie Wassenaarse ouderenorganisaties (FWO) is contact opgenomen met Gemeente, B&W, politieke partijen, serviceclubs.

SGW en FWO, waarderen de inzet van de centrummanager Frédérique Diepstraten om winkeliers en horeca te stimuleren meer toiletten voor publiek open te stellen. Meer toiletten, ook aangepaste toiletten, geeft meer vrijheid voor alle inwoners van Wassenaar, voor mensen met of zonder beperking.

Iedereen in ons dorp moet mee kunnen doen aan het sociale leven.  Mensen die bang zijn de deur uit te gaan kopen veel vaker spullen op internet. Dat is in het nadeel van de lokale middenstand.

De centrummanager heeft laten weten dat in het centrum tot nu toe een zevental horecazaken en winkels een voor publiek toegankelijk toilet hebben, en enkele locaties zelfs een aangepast toilet. Bij het winkelend publiek is nog onvoldoende bekend welke deze locaties zijn.

Een publiek toegankelijk toilet is herkenbaar aan een duidelijke raamsticker of door vermelding in de HogeNood-app.

In juli 2021 zijn toegankelijk, maar nog niet alle vermeld in de HogeNood-app:

Bibliotheek en La Casita met een aangepast toilet voor mensen met een beperking

Boho, Hema, Jumbo, Luciano’s, Restaurant Chester, Het Tonnetje, Van Veen Plein 14 hebben een voor publiek toegankelijk toilet.

FWO en SGW blijven zich inzetten voor openbare, aangepaste toiletten in Wassenaar in centrum, bij Meijendel en Wassenaarseslag, altijd beschikbaar, ook voor mensen in rolstoel of scootmobiel. Dit vergt wel een langere adem en samenwerking van diverse partijen. Naast gesprekken met gemeente en belangenorganisatie zal fondsenwerving deel uitmaken van deze campagne.

Op de HogeNood website is meer informatie te vinden en de app te downloaden. (Engels)

Ook informatief is : https://www.waarkaniknaardewc.nl/

Enkele relevante documenten zijn hier toegevoegd.

Toegankelijkheid website

Om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedere bezoeker hebben we een extra toevoeging.

Rechtsboven zit een menu waar de website zelf aan te passen is onder andere qua formaat van de tekst en de kleur van de website.

Hier kan je komen door op het toegankelijkheids- logo rechtsboven te klikken.

De onderstaande PDF’s zullen openen in een nieuw tabblad

Naar de inhoud springen