Het Bestuur

De samenstelling van het algemeen bestuur van de SGW per 1 januari 2019 is als volgt:

Voorzitter: Mevrouw Ida C. Spelt
Secretaris: Mevrouw Jos O’Herne
Penningmeester: De heer Gerrit Bonke
Lid: De heer Vincent Burgwal
Lid: De heer Thomas Sanders

De zittingstermijn is 4 jaar met mogelijkheid tot verlenging van 1 termijn van 4 jaar. Het bestuur is
voornemens het aantal bestuursleden in 2022 uit te breiden.

Toegankelijkheid website

Om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedere bezoeker hebben we een extra toevoeging.

Rechtsboven zit een menu waar de website zelf aan te passen is onder andere qua formaat van de tekst en de kleur van de website.

Hier kan je komen door op het toegankelijkheids- logo rechtsboven te klikken.

Ga naar de inhoud