Missie en visie  

De Stichting gehandicapten Wassenaar is een platform voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

In overleg met de Gemeente en andere organisaties zetten wij ons in voor mensen met een beperking.

Onze werkterreinen zijn onder andere

– Spreekbuis, belangenbehartiging en advies

– Ondersteuning met eigen middelen (denk aan strandhulpmiddelen zoals de Tiralo)

– Ondersteuning bij het inrichten van de openbare ruimte ten behoeve van de doelgroep

Toegankelijkheid website

Om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedere bezoeker hebben we een extra toevoeging.

Rechtsboven zit een menu waar de website zelf aan te passen is onder andere qua formaat van de tekst en de kleur van de website.

Hier kan je komen door op het toegankelijkheids- logo rechtsboven te klikken.

Ga naar de inhoud