Skip to content

De Stichting gehandicapten Wassenaar is een platform voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

In overleg met de Gemeente en andere organisaties zetten wij ons in voor mensen met een beperking.

Onze werkterreinen zijn onder andere

– Spreekbuis, belangenbehartiging en advies

– Ondersteuning met eigen middelen (denk aan strandhulpmiddelen zoals de Tiralo)

– Ondersteuning bij het inrichten van de openbare ruimte ten behoeve van de doelgroep


Enquete

Als bestuur van de SGW willen we graag meer inzicht in de behoeften en wensen van onze doelgroep: Wassenaarders met een chronische lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Ook willen we graag meer inzicht in de grootte en samenstelling van onze doelgroep.

Het blijkt niet eenvoudig de contactgegevens -onder meer vanwege privacy- te achterhalen. Daarom presenteren we deze enquête via de media aan onze doelgroep. Indien van toepassing kan ook een ouder, familielid of belangenbehartiger deze enquête voor u invullen.

De enquête kan tot uiterlijk 15 augustus worden ingevuld en kost u ongeveer 5 tot 15 minuten.


Tekstgrootte
Contrast aanpassen