Veiligheid

Financieel misbruik

Wat is financieel misbruik?
Financieel misbruik is ongewenst en ongeoorloofd gebruik van geld en/of goederen of andere bezittingen van een oudere door iemand uit de huiselijke kring. De mate kan variëren van het zich niet-realiseren tot aan een strafbaar feit. Voorbeelden van financieel misbruik zijn boodschappen voor zichzelf betalen met de pinpas van een ander, bedragen overmaken naar de eigen rekening, diefstal van – al of niet waardevolle en dierbare – bezittingen, pinpasfraude, gedwongen testamentwijziging, wilsbeschikking of hypotheekop-name, verkoop van eigendommen, misbruik van machtigingen, koop op naam van slachtoffer, financieel kort houden.

Ouderen en mensen met een beperking zijn vaker slachtoffer!

Contact:
Veilig Thuis Haaglanden
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
0800-2000
info@veiligthuishaaglanden.nl

What is financial abuse?
Financial abuse is the unwanted and unauthorised use of money and/or goods and/or other possessions of another person by someone in the household. The gravity varies betweenthe victim not realising what’s happening, to a criminal offence.

This fact sheet is specifically about financial abuse that victimises the elderly.

Contact:
Veilig Thuis Haaglanden
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
0800-2000
info@veiligthuishaaglanden.nl

Veilig Thuis geeft advies en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling. We zijn het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die hiermee te maken heeft. Als je hulp nodig hebt, of bij zorgen over iemand anders: praat erover, want samen sta je sterker!

Bel met Veilig Thuis via 0800 – 2000 (gratis 24/7 bereikbaar) ,), dat kan ook anoniem. In geval van nood bel je altijd de politie: 112.

Toegankelijkheid website

Om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedere bezoeker hebben we een extra toevoeging.

Rechtsboven zit een menu waar de website zelf aan te passen is onder andere qua formaat van de tekst en de kleur van de website.

Hier kan je komen door op het toegankelijkheids- logo rechtsboven te klikken.

Ga naar de inhoud