Werken

UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen ze als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze voeren wettelijke en aanvullende taken uit en richten zich op 4 kerntaken. Hun visie en missie zijn hierbij leidend.

Missie en visie

Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is hun missie om, samen met  partners, verschil te maken door werken voor mensen te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.

Werken aan perspectief

Ze bieden nieuw perspectief om werken en deelname aan de maatschappij te bevorderen. Ze interesseren zich in klanten en behandelen ze met respect. Met de belofte ‘Werk boven uitkering’ zijn ze helder over onze beloften én verwachtingen. Ze zijn trots op de resultaten die ze samen met onze publieke en private partners behalen.

Toegankelijkheid website

Om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedere bezoeker hebben we een extra toevoeging.

Rechtsboven zit een menu waar de website zelf aan te passen is onder andere qua formaat van de tekst en de kleur van de website.

Hier kan je komen door op het toegankelijkheids- logo rechtsboven te klikken.

Ga naar de inhoud