Werken

1. UWV  heeft expertise, kennis en ervaring binnen 4 kerntaken.

Werk

We stimuleren mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. We werken hierbij samen met gemeenten en private partijen. Werkgevers ondersteunen we bij het vinden van personeel.

Indicatiestelling

We beoordelen volgens vastgestelde criteria ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden.

Uitkeren

We verzorgen tijdig en correct uitkeringen als werken niet of niet direct mogelijk is.

Heeft u een arbeidsbeperking? En heeft u daarom ondersteuning nodig bij uw werk of inkomsten? Dan valt u onder de Participatiewet. Er zijn 3 soorten ondersteuning: een Indicatie banenafspraak, een Advies indicatie beschut werk en een Wajong-uitkering. Welke ondersteuning u krijgt of kunt aanvragen, ligt aan uw situatie.

2. De veelvoudige WAJONG

Toegankelijkheid website

Om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedere bezoeker hebben we een extra toevoeging.

Rechtsboven zit een menu waar de website zelf aan te passen is onder andere qua formaat van de tekst en de kleur van de website.

Hier kan je komen door op het toegankelijkheids- logo rechtsboven te klikken.

Skip to content