Waar kan uw kind, dat een beperking heeft, wonen als hij of zij er aan toe is om uit huis te gaan? En daar eventueel begeleiding bij nodig heeft? Als u zich hierin verdiept, merkt u dat dit niet eenvoudig is, want wat is er allemaal mogelijk, hoe is dat precies geregeld, bij wie kunnen we met onze vragen terecht, wanneer moet je over wonen na gaan denken, wat wordt er van ons als ouders verwacht?

Het Platform VG Haaglanden (lokale en regionale belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten) en Stichting Voorall ( voor Hagenaars met een beperking) organiseren daarover een informatiemorgen op:

Zaterdag 21 mei 10.00 – 12.30 uur In buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 30,
2563 BZ Den Haag
De toegang is gratis

Er wordt door een deskundige op dit gebied informatie gegeven over onder meer regelingen, ouderinitiatieven, wonen ‘in de Wlz’ en wonen ‘en de Wmo’.
Met deze markt wordt de bezoekers een zo compleet mogelijk beeld gegeven van de woonmogelijkheden in de regio Haaglanden.
Vragen? Neem dan contact op via de mail: platformvghaaglanden@kpnmail.nl.

Ga naar de inhoud