Wassenaar – Deze week nam de Stichting Gehandicapten Wassenaar afscheid van vier bestuursleden. Secretaris Marjolein Roorda van Eijsinga en algemeen bestuurslid Maas van der Feen hadden hun maximale termijn van 8 jaar er op zitten en moesten volgens de statuten aftreden.

José van Emmerik en Rita van Geffen maakten pas sinds 2015 deel uit van het bestuur, maar zij bedankten voor een langere zitting in bestuur vanwege veel tijd kostende nieuwe uitdagingen. Omdat voorzitter Pim van de Locht al eerder dit jaar was teruggetreden in verband met zijn verhuizing naar Hazerswoude, werden de vertrekkenden uitgeluid door penningmeester Herman de Bruijn, die allen prees vanwege hun inzet voor de gehandicapte medemensen. In aanwezigheid van de oud-bestuursleden Hans Hupkes, Paul Geerling en Hanna Gazmararian, ontvingen zij een boekenbon of VVV-bon.

In de opvolging van de afgetreden bestuursleden is nog niet geheel voorzien. Zo wordt nog gezocht naar een Wassenaarder die het voorzitterschap op zich wil nemen en een bestuurslid met een (para)medische achtergrond.

Naast het afscheid sprak de vergadering vooral over het maar niet willen lukken van het lokaal en regionaal organiseren van aangepast (rolstoel)vervoer. Geconcludeerd werd dat er na zes jaar strijd nog steeds niets beter is geregeld dan de weinig succesvolle Regiotaxi. Alle hoop is nu weer gevestigd op een door de vervoersregio ingestelde projectgroep. Besloten werd opnieuw bij de gemeente aan te dringen op een actieve inbreng gericht op het realiseren van vervoer op maat voor alle Wassenaarse gehandicapten die niet van het reguliere openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Ga naar de inhoud