De Stichting Gehandicapten Wassenaar nodigde de burgemeester, wethouders, de centrummanager en raadsleden uit om te ervaren hoe vriendelijk ons centrum is voor mensen met een beperking. Daar de horeca zeker te prijzen is als behulpzaam en vriendelijk zijn er drempels die nog kunnen worden aangepakt. Met name toiletten en enkele in en uitgangen zijn een uitdaging en een punt van aandacht voor de toekomst van Wassenaar.

Video gemaakt door Alice Hooft van Studio A&A

Een toegankelijk centrum voor iedereen, ook voor mensen met een beperking, daar zetten SGW, Federatie Wassenaarse Ouderenorganisaties, de ondernemers en de gemeente zich gezamenlijk voor in. Ook mensen met een beperking willen volwaardig mee kunnen doen.

Ga naar de inhoud