Tekst: Herman de Bruijn 11 maart 2018

Wassenaar – Afgelopen week hebben de stemgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. een kandidatenlijst ontvangen. In tegenstelling tot buurgemeente Den Haag, waar als pilot 8 stembureaus speciaal voor mensen met een visuele beperking worden ingericht, kent de gemeente Wassenaar deze faciliteit nog niet. De Stichting Gehandicapten Wassenaar, die onlangs de stemlokalen inspecteerde op fysieke toegankelijkheid, hoopt dat in de toekomst ook aandacht zal worden besteed aan de toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking.

In Wassenaar kunnen blinden en slechtzienden wel een kandidatenlijst in braille raadplegen. Dat kan op het Gemeentekantoor, maar als dat bezwaarlijk is kan dat document ook worden toegestuurd of bezorgd. Daartoe kan men zich wenden tot het team Verkiezingen via telefoonnummer 14070 of via het emailadres verkiezingen@wassenaar.nl.

Omdat er vanwege het kostenaspect slechts twee van dergelijke lijsten in braille beschikbaar zijn, moeten deze na raadpleging weer worden terugbezorgd.

Op de verkiezingsdag zijn deze braillelijsten op de stembureaus Gemeentekantoor en Buurtcentrum Kerkehout aanwezig. In alle stemlokalen zijn voor slechtzienden ook een in zeer groot lettertype kandidatenlijst en een loupe aanwezig.

Bij het uitbrengen van hun stem mogen blinden en slechtzienden in het stemhokje worden geholpen door een begeleider. De toegang tot de stemlokalen en de lokalen zelf zijn niet uitgerust met tactiele geleidelijnen.


Ga naar de inhoud