Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) is er voor mensen met een chronische lichamelijke en/of
verstandelijke beperking. Om meer inzicht te krijgen in de omvang van de doelgroep en hun wensen en
behoeften heeft het bestuur een digitale enquête uitgezet in de zomer van 2020.

Omdat contactgegevens van onze doelgroep ontbreken is deze enquête via de media aan onze doelgroep gepresenteerd. Verder zijn onder meer huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties en vrijwilligers en het zwembad benaderd met het verzoek de enquête onder de aandacht te brengen. Indien van toepassing kon ook een ouder, familielid of belangenbehartiger deze enquête voor een betrokkene invullen.

Op maandag 7 september heeft Ida Spelt, voorzitter SGW, de doelstellingen van de SGW en de resultaten
van de enquete gepresenteerd aan de deelnemers van Sociaal Kontakt Wassenaar.


De uitkomsten van de enquête

Statistisch heeft 1,7 miljoen Nederlanders (1 op de 10) een matig/ ernstige beperking. Op basis van de responses (32) wordt niet duidelijk hoe groot de doelgroep in Wassenaar is. De inschatting van SGW was dat het in Wassenaar over 150 tot 200 personen zou gaan met een verstandelijke beperking. Het aantal mensen met een matig tot ernstige lichamelijke beperking zou meer dan 1500 moeten zijn.

SGW is verheugd dat de respondenten zeer uitgebreid de moeite hebben genomen ons te laten weten welke problemen zij tegenkomen. Deze komen overeen met wat in de literatuur hierover bekend is.

Erkenning en begrip is waar het in onze samenleving nogal eens aan schort bij een zichtbare en niet-zichtbare beperking.
Behoefte aan contact met leeftijdgenoten wordt gemist.

De informatievoorziening in het doolhof van de vele wetten en regels wordt als probleem ervaren.

Centrale plek voor informatie over beweegmogelijkheden wordt gemist.
Veel sportclubs hebben geen mogelijkheden voor mensen met een beperking.
Verkeer en vervoer zijn struikelblokken, belemmeringen op trottoirs, slecht wegdek, etc.

Specifieke problemen met betrekking tot invalidenparkeerplaatsen, aantal en grootte, worden genoemd.
Deels zijn onze lokale winkels en horeca niet goed toegankelijk. Ook is er meer behoefte aan aangepaste woonvoorzieningen voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, verspreid over de gemeente.

Fysieke of digitale samenkomst voor mensen met een beperking wordt gemist.

Op de website is de uitgebreide versie met de resultaten van de enquête te lezen.


Wat gaat SGW doen?

De acties die SGW op basis van de enquête heeft opgenomen in het jaarplan 2020/2021 zijn onder meer:

  • De resultaten in onze contacten met de Gemeente Wassenaar bespreken met betrekking tot voorzieningen, huisvesting, verkeer en vervoer, vermindering van regeldruk, stimuleren aanstellen van een coach, bij gemeente graag één loket.
  • In gesprekken met de Bijbus en de winkeliersvereniging zal aandacht gevraagd worden voor verbetering van de toegankelijkheid.
  • Een van de bestuursleden heeft zitting in het kernteam Wassenaar in Beweging.

Op deze wijze kan SGW meedenken in verbeteren van beweegmogelijkheden van alle mensen met een beperking, ongeacht leeftijd.

Ook zal aandacht gevraagd worden voor de sociale aspecten voor mensen met een beperking.

De website van SGW zal opgefrist worden.

SGW gaat dit najaar weer een toegankelijkheidsprijs uitreiken aan die persoon of organisatie die op
bijzondere wijze heeft bijgedragen aan verbetering van de situatie voor mensen met een beperking.

Ga naar de inhoud