Tekst en foto: Herman de Bruijn ook gepubliceerd op Wassenaarders.nl en in de Wassenaarse Krant.

Wassenaar – De Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) werd door de gemeente Wassenaar gevraagd de 13 stemlokalen waarin op 21 maart de leden van de gemeenteraad worden gekozen te toetsen op toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Met de door Joost van Hasselt bestuurde rolstoelbus van de Stichting De Bijbus trok vorige week een bestuurslid van de SGW en de heer Robert Jansen van het bureau Verkiezingen van de gemeente met SGW vrijwilliger Diana van Santen-de Bruijn door het dorp. In haar scootmobiel probeerde zij of het mogelijk was om vanaf de openbare weg ongehinderd bij de stembureaus binnen te komen. Eenmaal binnen werd getoetst of het stemhokje dan obstakelvrij bereikbaar is.

Zo werd allereerst gekeken naar de bereikbaarheid. Kan via de openbare weg bij het stemlokaal worden gekomen en is daar zo mogelijk een Gehandicapten Parkeerplaats. Voorts of er vanaf de rijbaan op maximaal 50 meter van de entree van het lokaal een toegankelijke oprit naar het trottoir aanwezig is. Omdat een stembureau zonder trappen bereikbaar moet zijn, werd gekeken naar hoogteverschillen en geadviseerd over toe te passen hellingbanen bij geconstateerde obstakels.

Omdat de lokalen bezocht moeten kunnen worden door rolstoelgebruikers, scootmobielers, stoklopers en rollatorgebruikers, vond ook een beoordeling plaats op de betreedbaarheid. Daarbij werd gekeken naar de vrije ruimte voor en na de toegang van de locatie, de breedte en de weerstand van de deuren en de vrije ruimte tussen de tafel van de leden van het stembureau en de stemhokjes.

In het rapport dat na de inspectie werd opgesteld werden enkele verbeteringen voorgesteld en tevens werd geadviseerd om in alle stemruimten enkele stoelen, met en zonder armleuning, te plaatsen om op te kunnen rusten.

De SGW gaat ervan uit dat de gemeente nog voldoende tijd heeft om de hier en daar nog noodzakelijke maatregelen te treffen.


Ga naar de inhoud