Wassenaar – In het Jaarverslag 2017 blikt het bestuur van de Stichting Gehandicapten gematigd positief terug op het verslagjaar. Succes werd geboekt bij de gemeenteraad met het verzoek om de overschotten in het sociale domein te oormerken voor deze doelgroep. Daardoor werd een dreigende overheveling naar de algemene middelen van € 400.000 voorkomen. De gemeente besloot tevens, mede op aandringen van de SGW een de gehele dag telefonisch bereikbaar WMO-loket in te stellen onder nummer 088-6549380.

Verheugd is de SGW ook over de realisering van de Ongehinderd App. Dit doet Ongehinderd met testteams, waarmee knelpunten over de toegankelijkheid in kaart worden gebracht en waarvoor praktische verbeteradviezen worden gegeven. In Wassenaar zijn 66 locaties door keurmeesters beoordeeld. Mensen kunnen beoordelingen toevoegen. Zij kunnen ook nieuwe locaties inbrengen en beoordelen op basis van eigen ervaringen. De SGW hoopt daar in 2018 een bijdrage aan te kunnen leveren. Daarbij wordt gedacht aan een rondgang door het dorp met de leden van de nieuwe gemeenteraad.

Betreffende de toegankelijkheid was de SGW ook blij met het krediet van € 50.000 dat door de gemeenteraad beschikbaar werd gesteld, waarmee in het Sterrenbad, in de kleedkamer voor de gehandicapte zwemmers een aantal voorzieningen kon worden aangebracht waardoor de toegankelijkheid en het gebruiksgemak enorm is verbeterd. De destijds door Mieke van den Berg beschikbare Toegankelijheids-wisselprijs 2017 werd voor dit project aan Sport Plaza uitgereikt.

Voor gehandicapten die het strand willen bezoeken beschikt de SGW over drie Jutters (strandrolstoelen) een strandrollator en een Tiralo. Dat is een strandstoel voor mensen met een beperkte mobiliteit, waarmee met behulp van een begeleider over het strand tot in het water kan worden gereden en op het water gedreven. Erkentelijkheid wordt uitgesproken naar de gebroeders Westgeest, de exploitanten van parkeerterrein Zeelust die onderdak bieden aan deze strandvoorzieningen en het beheer en onderhoud ervan gedurende het strandseizoen verzorgen.

De SGW is teleurgesteld dat er m.b.t. het speciaal vervoer nog geen tastbaar resultaat is geboekt. Uit het gevoerde overleg is gebleken dat een aantal organisaties hun bus alleen wil inzetten voor het vervoer van eigen mensen en niet van plan is de bus ruimer in te zetten.

Tenslotte betreurt de SGW in haar Jaarverslag 2017 de stroeve relatie met de Adviesraad Sociaal Domein, waarbij de hoop wordt uitgesproken dat deze in 2018 zal verbeteren. Tevens hoopt de SGW dat in 2018 het bestuur weer wordt gecompleteerd met een voorzitter.

Ga naar de inhoud