Op donderdag 4 juli 2019 is het 40 jaar geleden dat de (voorganger van) de Stichting
Gehandicapten Wassenaar (SGW) werd opgericht. Samen met anderen heeft de SGW er
voor gezorgd dat de mogelijkheden van recreatie voor mensen met een beperking aan het
Wassenaarse strand sterk zijn verbeterd. Bij Parkeerterrein Zeelust aan de Wassenaarse Slag
zijn onze gratis voorzieningen beschikbaar waarmee men makkelijk het strand op kan en
zelfs in zee kan drijven. Ook onderzoekt de SGW de toegankelijkheid van faciliteiten in de
Wassenaarse openbare en niet-openbare ruimtes. Haar jaarlijkse Wisseltrofee voor
Toegankelijkheid werd onder andere toegekend aan de gebroeders Westgeest van
Parkeerterrein Zeelust, Restaurant Wei en het Sterrenbad. Tot slot behartigt de SGW de
belangen van Wassenaarders met een beperking, zowel lichamelijk als verstandelijk.
Het jubileum viert de SGW samen met allen die betrokken zijn of waren bij Wassenaarders
met een beperking. De receptie vindt bewust plaats bij Beach club BAIT aan de Wassenaarse
Slag. BAIT won immers in 2015 onze Wisseltrofee voor de Toegankelijkheid vanwege de
beschikbaarheid van een aangepast invalidentoilet.
Tijdens de receptie stelt het huidige bestuur zich voor en worden onze doelstellingen voor
de komende jaren toegelicht. Ook zijn de strandvoorzieningen van de SGW te bewonderen,
te weten een Tiralo strandrolstoel voor in het water, drie Jutters Strandrolstoelen voor op
het strand en een Easyroller Strand rollator. Waarbij er speciale aandacht voor de nieuwe
Tiralo zal zijn, die zijn helaas versleten voorganger gaat vervangen. Dankzij genereuze giften
van de Stichting Muilwijk-Ooms en de Stichting De Stille Kracht kon deze veelgebruikte
voorziening in stand blijven.
Samen met andere kustplaatsen in Zuid-Holland biedt de SGW zo iedereen met een
beperking de mogelijkheid de genoegens van strand en zee op eigen wijze te ervaren!
 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer Jisk Heslinga (voorzitter SGW) of mevrouw
Yvonne Kubbinga (secretaris SGW). Wij zijn bereikbaar via
gehandicaptenwassenaar@gmail.com. Verder kunt u algemene informatie vinden op onze
website: www.sgwassenaar.nl

Ga naar de inhoud