Vrijdag 2 november vond de uitreiking van de Toegankelijkheidsprijs 2018 plaats op de locatie van de prijswinnaars, het Parkeerterrein
Zeelust van de gebroeders Eric en Marc Westgeest. Het bestuur van de Stichting Gehandicapten (SGW) toonde zich vereerd door de aanwezigheid
van de wethouders Lia de Ridder en Inge Zweerts de Jong en de  raadsleden Bellekom, Van Deursen, Weekhout en Van Noort.
Foto: Anton Overklift

De Wassenaarse Toegankelijkheidsprijs is een sinds 2008 bestaande wisselprijs in de vorm van een door Mieke van den Berg beschikbaar gesteld kunstwerk. Voor de bestemming wordt jaarlijks aangesloten bij de week van de Toegankelijkheid, de eerste week van oktober.
Interim-voorzitter Herman de Bruijn refereerde in zijn speech aan rondgang door het dorp op zoek naar locaties vallend binnen het brede thema ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt’. Zo zijn musea, strand, sportcomplexen, terrassen, restaurants, winkels en vrijetijdslocaties beoordeeld op toegankelijkheid.

Als kandidaten werden geselecteerd Boerderij Meijendel en het Dunea bezoekerscentrum De Tapuit, ook in Meijendel, de Bibliotheek, het museum Voorlinden, Beachclub Raak en de gebroeders Marc en Eric Westgeest, exploitanten van parkeerterrein Zeelust en de beheerders van de strandvoorzieningen van de SGW.
Al in 1998 verschenen de eerste twee door de Lionsclub Wassenaar geschonken Jutters (rolstoelen met ballonbanden) op het strand. Al vanaf dat moment zorgt de familie Westgeest geheel belangeloos voor het uitlenen en onderhouden van de strandvoorzieningen. Dat is inmiddels een vloot van drie Jutters, een Strandrollator en een Tiralo, die overigens lek en aan vervanging toe is.
Vanwege die 20-jarige serviceverlening vond het SGW bestuur dat dit jubileum moest worden gehonoreerd met de Toegankelijkheidsdprijs 2018, die daarna door Herman de Bruijn, samen met Mieke van den Berg (oud-bestuurslid van de Wamiva, de rechtsvoorganger van de SGW) werd overhandigd aan de winnaars.

Ga naar de inhoud