De Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) heeft haar jaarlijkse Toegankelijkheidsprijs voor 2020 toegekend aan de Wassenaarse Bibliotheek. 

Op 10 december overhandigden de voorzitter van SGW, Ida Spelt, en de secretaris, Yvonne Kubbinga de wisselprijs aan Mariska Koning, directeur van De Wassenaarse Bibliotheek. De prijs bestaat uit een keramiek gemaakt door Diana Stijger en in 2008 ter beschikking gesteld door onze plaatsgenote Mieke van den Berg. Een jaar lang krijgt de plaquette een prominente plaats in de bibliotheek.

De wisselprijs wordt uitgereikt aan een persoon, organisatie of instelling in Wassenaar die zich, naar de mening van SGW, op bijzondere wijze inzet voor mensen met een beperking. In Nederland heeft een op de tien mensen een matig ernstige verstandelijk en/ of lichamelijke beperking. Dus ook in Wassenaar. De criteria waaraan voor de prijs moet worden voldaan zijn in het kort een combinatie van fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid. Van belang is dat mensen met een beperking fysiek goede toegang hebben tot gebouwen, ruimtes, instellingen. Hoe is bijvoorbeeld de toegankelijkheid per rolstoel of scootmobiel? Is er een aangepast toilet? Kan men er altijd terecht? Onder sociale toegankelijkheid wordt verstaan: gastvrijheid voor iedereen, prettige en vriendelijke ontvangst. De bibliotheek biedt veel, ook in deze bijzondere periode.  Het is een plek voor ontmoeting, ontwikkeling en debat, voor iedereen. Er zijn o.a. spelletjesmiddagen voor ouderen, ontmoetingen voor mensen met een verstandelijke beperking, schrijfcursussen. En er is vrije toegang om een krant, boek of tijdschrift te lezen. Digitale toegankelijkheid betekent toegang tot internet, maar ook daadwerkelijke ondersteuning om dat te kunnen leren. 

Dat alles is te vinden in de Wassenaarse Bibliotheek, waar de deskundige en vriendelijke medewerkers iedereen steeds graag van dienst zijn. 

In haar korte toespraak bij de uitreiking sprak Ida Spelt dan ook namens de achterban van SGW dank uit voor de rol van de Bibliotheek, die  daarmee van wezenlijke betekenis is in de Wassenaarse samenleving.  Als u een persoon, organisatie of instelling wilt voordragen voor de wisselprijs 2021 kunt u via de website (www.sgwassenaar.nl/contact) een mail met argumenten sturen.

Ga naar de inhoud