Met veel plezier kijken we terug op de geslaagde rolstoel tour door de Langstraat.

Hieronder staat het rapport, dat we opgesteld hebben met de input die jullie allen gegeven hebben tijdens de rolstoeltour op 24 september.

Verder willen we hier alvast aankondigen dat we de toegankelijksprijs als aanmoediging zullen uitreiken aan het Centrum management voor het initiatief om toiletten in winkels en horeca beschikbaar te stellen voor publiek.

Rolstoeltoer Wassenaar: aanleiding, bevindingen, conclusies en aanbevelingen


Op 24 september 2021 organiseerde de Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) een rolstoeltoer
door het centrum van Wassenaar.

Aanleiding vormde de vraag hoe toegankelijk de Wassenaarse horeca en winkels zijn voor mensen die
met een fysieke beperking aan een rolstoel gebonden zijn. Een specifiek aspect daarbij was ook de
beschikbaarheid van rolstoeltoegankelijke toiletten.

Om de ervaring breed uit te dragen waren burgemeester, wethouders, raadsleden, centrummanager en
enkele ervaringsdeskundigen uitgenodigd deel te nemen. Hun aller aanwezigheid onderstreepte het
belang van dit initiatief.

Bevindingen, zoals door de deelnemers naar voren gebracht, volgen hierna.

Niet overal is de bereikbaarheid even gemakkelijk, maar de bereidheid van het aanwezige personeel om te helpen is er
steeds wel. Het overall beeld is dat veel goed gaat, maar ook dat:

• In sommige winkels de paden aan de (te) smalle kant zijn. Soms zijn de paden door uitgestalde
of tijdelijk neergezette spullen ook minder toegankelijk.
• Openslaande vitrinedeuren onhandig te openen zijn, schuifdeuren zijn veel beter
• Sommige winkels een balie hebben die vanuit een rolstoel onhandig hoog is.
• Bij de horeca de tafel soms te laag of te hoog is voor een rolstoeler
• Daar waar toiletten in horeca en winkels voor het publiek toegankelijk zijn, dit niet altijd
makkelijk waarneembaar is. De sticker “WC” springt er niet uit qua vorm en niet qua grootte.
Sommige van de toiletten zijn niet of slecht rolstoel-toegankelijk. In een enkel geval zit het slot
onhandig hoog.
• Overige opmerkingen betreffen de toegankelijkheid buiten. Losse tegels, overhangend groen en
lukraak geplaatste fietsen belemmeren een vrije doorgang. Ook zijn er onvoldoende speciale
parkeerplaatsen en is de daar beschikbare ruimte voor in- en uitladen van een rolstoel te
beperkt.
Conclusies en aanbevelingen zijn de volgende:
• Een goede toegankelijkheid van horeca en winkels zelf, de weg daarnaartoe, en van
toiletfaciliteiten, is een noodzaak. Zowel voor de mensen in een rolstoel zelf, maar ook in
bredere zin voor iedereen met een lichte fysieke beperking. En niet te vergeten voor de
exploitanten van winkels en horeca.
• Veel gaat al naar wens, daarnaast is de hulpvaardigheid groot. Toch bevelen we aan de
bevindingen met winkels en horeca te delen en hun waar van toepassing om actie te vragen.
Ook bevelen we B&W van Wassenaar aan om te bevorderen dat in 2022 de toegankelijkheid
voor mensen met een (functie-)beperking zoals hierboven genoemd, wordt verbeterd.
Periodieke beoordeling van voorgenomen acties en hun status lijken geboden.
• Voor de aanduiding van publiek beschikbare toiletten kan een duidelijker sticker (grootte,
belettering, kleur) uitkomst bieden. Daarnaast kan een bewegwijzering helpen.

Conclusies en aanbevelingen zijn de volgende:

• Een goede toegankelijkheid van horeca en winkels zelf, de weg daarnaartoe, en van toiletfaciliteiten, is een noodzaak. Zowel voor de mensen in een rolstoel zelf, maar ook in bredere zin voor iedereen met een lichte fysieke beperking. En niet te vergeten voor de exploitanten van winkels en horeca.
• Veel gaat al naar wens, daarnaast is de hulpvaardigheid groot. Toch bevelen we aan de bevindingen met winkels en horeca te delen en hun waar van toepassing om actie te vragen. Ook bevelen we B&W van Wassenaar aan om te bevorderen dat in 2022 de toegankelijkheid voor mensen met een (functie-)beperking zoals hierboven genoemd, wordt verbeterd. Periodieke beoordeling van voorgenomen acties en hun status lijken geboden.
• Voor de aanduiding van publiek beschikbare toiletten kan een duidelijker sticker (grootte, belettering, kleur) uitkomst bieden. Daarnaast kan een bewegwijzering helpen.

Ga naar de inhoud