Skip to content

De Stichting Gehandicapten Wassenaar heeft ten doel het behartigen van de belangen van alle in Wassenaar woonachtige of aldaar verblijvende gehandicapten en chronisch zieken, in de meest ruime zin.

In overleg met de Gemeente en andere organisaties zetten wij ons in voor mensen met een beperking.

Onze werkterreinen zijn onder andere het organiseren van aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers, het verbeteren van de toegankelijkheid van winkels en openbare gebouwen, het beheer van strandrolstoelen, het opkomen voor de problemen van mensen met een verstandelijke beperking.

Tekstgrootte
Contrast aanpassen