Skip to content

De Stichting gehandicapten Wassenaar is een platform voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

In overleg met de Gemeente en andere organisaties zetten wij ons in voor mensen met een beperking.

Onze werkterreinen zijn onder andere

– Spreekbuis, belangenbehartiging en advies

– Ondersteuning met eigen middelen (denk aan strandhulpmiddelen zoals de Tiralo)

– Ondersteuning bij het inrichten van de openbare ruimte ten behoeve van de doelgroep

Tekstgrootte
Contrast aanpassen